ประเภทสินค้า : ก่อนปี 2500
หลวงพ่อสอน วัดค้างคาว
หลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม
หลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม
หลวงพ่อทีปังกร วัดสุขวัฒนาราม
เหรียญพระโบราณคณิสสร วัดตองปุ
เหรียญพระโบราณคณิสสร วัดตองปุ
หลวงพ่อแช่ม หลังพ่อช่วง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สี่จุด
หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย
หลวงพ่อโอภาสี รุ่น 3
หลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๘๑
เหรียญพระแม่โคศรี-แม่โคสป (หลวงพ่อเชย) วัดท่าควาย
หลวงพ่อติสโส (อ้วน) ปี ๙๑
หลวงพ่อวงศ์ วัดทุ่งผักกูด
หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม รุ่นแรก
หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก รุ่นแรก
หลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก
สมเด็จชินวร ครั้งที่ 4
หลวงพ่อถัน รุ่นแรก (พ่ออี๋เสก)
หลวงพ่อโอภาสี ปี 2496
หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นแรก
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแรก
หลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก
หลวงพ่อวัดกัลยา รุ่นแรก
ครูบาศรีวิชัย พิมพ์บัว 11 ดอก
หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ รุ่นแรก
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี 2469
พระพุทธโฆษาจารย์เจริญ รุ่นแรก
พระพุทธชินราช รุ่นแรก พิมพ์อกเลา
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อรอด วัดทุ่งศรีเมือง
หลวงพ่อจง พิมพ์หน้าเล็ก
ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปรางค์
เหรียญปฎิมากร พระแก้วมรกตจำลอง
หลวงพ่อเผือก วัดอัปสรสวรรค์
หลวงปู่จัน วัดนางหนู รุ่นแรก
หลวงพ่อโอภาสี พิมพ์ไม่มีราวบันได
หลวงพ่อคุ้ย รุ่นแรก
หลวงพ่อเรือง วัดปากคลองบางคู้ รุ่นแรก
สมเด็จกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
หลวงพ่อโสธร ปี 82
หลวงพ่อโสธร ปี 94
หลวงพ่อโสธร ปี 95
หลวงพ่อวร วัดปรมัย รุ่นแรก
หลวงพ่อทองดี วัดใหม่ท่าโพธิ์ รุ่นแรก
หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก
หลวงพ่อสิงห์ วัดบ้านโนน
เหรียญวัดท่าเกวียน ปี 2487
พระญาณไตรโลก ปี 2488
สมเด็จพระสังฆราชเข รุ่นแรก
พระญาณไตรโลก ปี 2488
พระครูโวทานธรรมาจารย์ ปี 2498
พระครูวิสุทธิสมโพธิ ปี 2499
พระครูนันทมุนี วัดบ่อ ปี 2498
พระครูอินทเขมา ปี 2496
หลวงพ่อชิด ปี 2492 วัดมหาธาตุ เพชรบุรี
หลวงพ่อชิด ปี 2492 วัดมหาธาตุ เพชรบุรี
พระธรรมสันทัศกา
พระโบราณคณิสสร
หลวงพ่อแก่นจันทร์ ปี 2497
หลวงพ่อปาน ปี 97 วัดสองคลอง
พระครูศรีวรพินิจ ปี 2499
หลวงพ่อแก่นจันทร์
พระครูพรหมาภิรัต ปี 98 วัดตะเคียนทอง
หลวงพ่อโอภาสี ไม่มีราวบันได
เจ้าอธิการเพิ่ม ปี 2498
เจ้าอธิการเพิ่ม ปี 2498
พระสุเมโธ วัดหลักสี่ ปี 2496
หลวงพ่อขาว วัดหลักสี่
เหรียญพระพุทธ วัดอนงค์ ปี 97
เหรียญพระพุทธิรังสิมุนิวงส์
เหรียญพระพุทธไม่ทราบที่
เหรียญพระพุทธไม่รู้ที่
เหรียญพระพุทธไม่รู้ที่
พระศรีอารย์ วัดไลย์ ปี 2495
หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2492
หลวงพ่อแปลก วัดหนองจอก
หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว
เหรียญพระพุทธ วัดเทพราช
หลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม รุ่นแรก
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก
หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว รุ่นแรก
หลวงพ่อโสธร
รหัส ล.4309
สมเด็จชินวรสิริวัฒน์ ปี 2480
หลวงพ่อโสธร ปี 2462
หลวงพ่อลับ วัดชนะสงคราม
หลวงพ่ออ่อน วัดท้ายตลาด รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก
หลวงพ่อกบ วัดเขาสาริกา
เหรียญพระนอนเก่า (ไม่รู้ที่)
เหรียญพระพุทธเก่า (ไม่รู้ที่)
เหรียญพระพุทธเก่า (ไม่รู้ที่)
เหรียญพระพุทธเก่า (ไม่รู้ที่)
เหรียญพระพุทธเก่า (ไม่รู้ที่)
หลวงพ่อโด่ วัดนามะตูม รุ่นแรก